MOBILITI | Pusat Antarabangsa (i-PUTRA)

» MOBILITI

MOBILITI

Memupuk bakat global masa hadapan melalui pengalaman pembelajaran berkelas dunia serta penawaran program jangka pendek berkualiti

1. Mempertingkatkan penyertaan pelajar antarabangsa dalam program mobiliti pelajar secara inbound
2. Mempertingkatkan penyertaan pelajar universiti dalam program mobiliti pelajar secara outbound
3. Memperkasa penawaran program musim panas dan program jangka pendek
4. Memperkasa program silang budaya antara negara dan bangsa global

SXFZHAw~