MOBILITI | Pusat Antarabangsa (i-PUTRA)

» MOBILITI

MOBILITI

UPM menerima peningkatan yang memberangsangkan dari segi bilangan mobiliti yang keluar dan masuk ke dalam univerisiti sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dengan menyertai program mobiliti pelajar boleh memperluaskan pengalaman dan pandangan mereka di peringkat antarabangsa bagi memperlengkapkan potensi global mereka. 

Skop:

  1. Menguruskan permohonan pelajar Inbound dan Outbound.
  2. KPI Universiti - Inbound dan Outbound.  
  3. Jawatankuasa Mobiliti Pelajar - Kelulusan dan pemantauan permohonan mobilti pelajar Inbound dan Outbound. 
  4. Pendaftaran pelajar Inbound.
  5. Orientasi pelajar Inbound.
  6. Menguruskan Summer Programme. 

BVMYCNq:02:13