VISA & PAS | Pusat Antarabangsa (i-PUTRA)

» VISA & PAS

VISA & PAS

Memberikan perkhidmatan kelas pertama kepada komuniti antarabangsa berkenaan urusan perjalanan, Visa dan Pas

1. Memberikan perkhidmatan kelas pertama berkaitan Visa dan Pas
2. Memantapkan pengurusan aduan daripada komuniti Antarabangsa mengenai Visa dan Pas
3. Penambahbaikan dokumentasi Visa dan Pas
4. Meningkatkan sumber pendapatan i-PUTRA dari yuran pengurusan visa pelajar antarabangsa

Laman web ini dibuat untuk memberi maklumat kepada pelajar antarabangsa di Universiti Putra...selanjutnya...
The Student Pass is a document issued by the Malaysian immigration department to a non-citizen to...selanjutnya...
The Student Pass is a document issued by the Malaysian immigration department to a non-citizen to...selanjutnya...
Dependent pass is a facility provided to students who carry responsibility while continuing their...selanjutnya...
Pas khas merupakan kemudahan yang diberikan kepada pelajar dan tanggungan untuk mengelakkan dari...selanjutnya...
Pindahan endosmen adalah satu proses pindahan pelekat pas sedia ada daripada pasport lama kepada...selanjutnya...
SXFfDA4~