VISA & PAS | Pusat Antarabangsa (i-PUTRA)

» VISA & PAS

VISA & PAS

Seksyen Visa dan Pas membantu para pelajar dan ekspatriat untuk memohon visa dan pas dari wakil yang dilantik oleh Kementerian Pelajaran Tinggi (KKM), iaitu Education Malaysia Global Services (EMGS), dan Jabatan Imigresen Malaysia. Seksyen ini mengendalikan perkhidmatan maklumat dan kaunter untuk memudahkan pematuhan terhadap keperluan imigresen dan MoHE untuk pelajar sepenuh masa dan mobiliti serta kakitangan antarabangsa universiti. Bahagian ini juga membantu dan memberi nasihat mengenai keperluan imigresen keluarga tanggungan.

Skop:

  • Menguruskan permohonan visa dan pas pelajar, staf serta tanggungan antarabangsa.
  • Berurusan dengan pihak Education Malaysia Global Services (EMGS) dan Jabatan Imegresen Malaysia (JIM).
  • Menguruskan maklumbalas kepuasan pelanggan.
  • Menguruskan permohonan Visa Approval Letter (VAL).
  • Pengurusan kaunter visa dan pas.

Pas tanggungan merupakan kemudahan yang diberikan kepada pelajar yang membawa tanggungan ketika...selanjutnya...
Pas pekerja merupakan pas yang diperlukan untuk bukan warganegara bekerja di Malaysia. ...selanjutnya...
Pas khas merupakan kemudahan yang diberikan kepada pelajar dan tanggungan untuk mengelakkan dari...selanjutnya...
C1593785186