VISA & PAS | Pusat Antarabangsa (i-PUTRA)

» VISA & PAS

VISA & PAS

Seksyen Visa dan Pas membantu para pelajar dan ekspatriat untuk memohon visa dan pas dari wakil yang dilantik oleh Kementerian Pelajaran Tinggi (KPT), iaitu Education Malaysia Global Services (EMGS), dan Jabatan Imigresen Malaysia. Seksyen ini mengendalikan perkhidmatan penyampaian informasi dan perkhidmatan kaunter untuk memudahkan pematuhan terhadap keperluan imigresen dan MoHE untuk pelajar sepenuh masa dan mobiliti serta kakitangan antarabangsa universiti. Bahagian ini juga membantu dan memberi nasihat mengenai keperluan imigresen keluarga tanggungan.

Skop:

  • Menguruskan permohonan visa dan pas pelajar, staf serta tanggungan antarabangsa.
  • Berurusan dengan pihak Education Malaysia Global Services (EMGS) dan Jabatan Imegresen Malaysia (JIM).
  • Menguruskan maklumbalas kepuasan pelanggan.
  • Menguruskan permohonan Visa Approval Letter (VAL).
  • Pengurusan kaunter visa dan pas.

  Bagi memastikan proses permohonan anda tidak menghadapi masalah, berikut merupakan...selanjutnya...
Pas pelajar merupakan pas yang diperlukan untuk menyambung pengajian di institusi pengajian tinggi...selanjutnya...
Pas tanggungan merupakan kemudahan yang diberikan kepada pelajar yang membawa tanggungan ketika...selanjutnya...
Pas khas merupakan kemudahan yang diberikan kepada pelajar dan tanggungan untuk mengelakkan dari...selanjutnya...
Pindahan endosmen adalah satu proses pindahan pelekat pas sedia ada daripada pasport lama kepada...selanjutnya...
BUJWQAS:16:51