MENGENAI KAMI | Pusat Antarabangsa (i-PUTRA)
» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Misi Pusat Antarabangsa PUTRA adalah untuk menyokong, menggalak dan mempermudah pengantarabangsaan komuniti universiti selari dengan visi UPM untuk menjadi universiti yang bereputasi antarabangsa.

Kami

  • Mempermudahkan, mempromosi, membangun dan menyokong mobiliti dan pendidikan antarabangsa;
  • Memberi khidmat dan nasihat mengenai pematuhan imigresen untuk komuniti antarabangsa;
  • Terlibat, mengembang, dan bekerjasama dalam aktiviti akademik antarabangsa dengan rakan kongsi;
  • Memudahkan akulturasi antarabangsa dan aktiviti lintas budaya;
  • Memudahkan bagi perkhidmatan yang diperlukan untuk memenuhi keperluan khas komuniti antarabangsa; dan
  • Bertindak sebagai pusat penasihat sehenti untuk pelajar antarabangsa

Perancangan Strategik UPM 2014-2015, Putra Global 200 (PG 200) bertujuan menempatkan Universiti...selanjutnya...
Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh dan salam sejahtera, Selamat datang ke laman web Pusat...selanjutnya...
Pusat Antarabangsa (i-PUTRA) Universiti Putra Malaysia (UPM) terdiri daripada LIMA (5)...selanjutnya...
Staf Pusat Antarabangsa (i-PUTRA) komited memberi perkhidmatan dan nasihat serta bertanggungjawab...selanjutnya...
Perkhidmatan yang disediakan di Pusat Antarabangsa merupakan unit integrasi daripada infrastruktur...selanjutnya...
Pusat Antarabangsa menyediakan perkhidmatan kaunter visa dan pass. Waktu operasi adalah seperti...selanjutnya...
B1566567306