DOKUMEN | Pusat Antarabangsa (i-PUTRA)
» DOKUMEN

DOKUMEN

MOBILITI
1
MAKLUMAT INSURANS KESIHATAN DAN PERUBATAN
2
BORANG PERMOHONAN PENUKARAN PEKERJA DI UPM (INBOUND)
3
BORANG PERMOHONAN BELAJAR DI LUAR NEGARA (OUTBOUND)
4
BORANG PERMOHONAN PENUKARAN KREDIT ANTARA INSTITUSI (OUTBOUND)
5
BORANG MAKLUMBALAS (OUTBOUND)
6
BORANG PERMOHONAN PENUKARAN PEKERJA (OUTBOUND)
7
SENARAI SEMAK LATIHAN INDUSTRI
8
BORANG LAPORAN MOBILITI OUTBOUND
9
PUTRA Experience (Program Mobiliti)
10
BORANG PERMOHONAN BELAJAR DI LUAR NEGARA (OUTBOUND) DOC.X
11
SENARAI SEMAK OUTBOUND
12
PANDUAN MEMOHON PROGRAM MOBILITI (INBOUND)
13
BORANG PERMOHONAN BELAJAR DI UPM (INBOUND)
14
BORANG AKU JANJI PEMBAYARAN WANG BANTUAN MENJALANI PROGRAM MOBILITI
15
MAKLUMAT PROGRAM PELAJAR MOBILITI
16
SENARAI SEMAK MOBILITI

PERLU BANTUAN?
17
PERLU BANTUAN?

BORANG VISA DAN PAS 2017
18
BORANG PAS LAWATAN PROFESSIONAL/SANGKUTAN PENYELIDIKAN
19
I-KAD
20
BORANG LAPORAN PEMERIKSAAN KESIHATAN
21
BORANG PENEBUSAN/TUNTUTAN
22
SENARAI SEMAK PERMOHONAN VAL
23
KADAR BAYARAN VAL BERDASARKAN NEGARA BERKUATKUASA 5 JULAI 2017
24
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PINDAH ENDOSMEN
25
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PEMBAHARUAN PAS PELAJAR
26
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PAS KHAS
27
SENARAI SEMAK PERMOHONAN MEMENDEKKAN ATAU MEMBATALKAN PAS PELAJAR
28
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PAS PELAJAR BAHARU (DATANG DENGAN VAL)
29
SENARAI SEMAK PERMOHONAN BAHARU PAS TANGGUNGAN
30
SENARAI SEMAK SURAT JEMPUTAN ATAU SURAT PELEPASAN
31
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PEMBAHARUAN PAS TANGGUNGAN
32
SENARAI SEMAK PERMOHONAN PASS PEKERJA
33
SENARAI SEMAK PELAJAR TELAH BERADA DI MALAYSIA (PERKEMBANGAN)
34
SENARAI SEMAK PAS PELAJAR BAHARU (VARIASI INTRA)
35
LAMPIRAN B - BORANG PENGISYTIHARAN KESIHATAN

PIAGAM PELANGGAN
36
LAPORAN PIAGAM PELANGGAN JANUARI - APRIL (VERSI BAHASA)
37
LAPORAN PIAGAM PELANGGAN JANUARI - APRIL (VERSI INGGERIS)

SKEMA PEMBELAJARAN DAN SENARAI KURSUS
38
FAKULTI PERTANIAN
39
FAKULTI PERTANIAN DAN SAINS MAKANAN
40
FAKULTI REKA BENTUK DAN SENIBINA
41
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
42
FAKULTI KEJURUTERAAN
43
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR
44
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN
45
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI
46
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR
47
FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN
48
FAKULTI PERHUTANAN
49
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
50
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL
51
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN
52
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
53
FAKULTI SAINS

AIMS COMPETITION
54
AIMS 10th ANNIVERSARY INFORMATION
55
10th ANNIVERSARY ASIAN INTERNATIONAL MOBILITY FOR STUDENTS (AIMS)

PUTRA EXPERIENCE SUMMER SCHOOL 2019
56
FAKULTI PERTANIAN (PUTRA AGRICULTURE SUMMER PROGRAMME)
57
FAKULTI PERHUTANAN (TROPICAL FOREST TRAIL)
58
FAKULTI PERUBATAN VETERINAR (VET SUMMER PROGRAMME 2018)
59
FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN (KUALA LUMPUR SUMMER BUSINESS PROGRAM @ UPM)
60
FAKULTI KEJURUTERAAN (ExplorENG SUMMER PROGRAMME (TRUE ENGINEER THRU EXPLORATION)
61
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI MAKANAN (MALAYSIAN FOOD HERITAGE SUMMER)
62
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA (EMBRACING MALAYSIAN CULTURAL DIVERSITY AND HERITAGE)
63
FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI (ESCAPADE: AN INTERACTIVE MULTICULTURAL JOURNEY THROUGH LANGUAGES)
64
FAKULTI BIOTEKNOLOGI DAN SAINS BIOMOLEKUL (BIO-TREK: THE LIFE SCIENCE EXPERIENCE)
65
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN (SUMMER SCHOOL FOR ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL HEALTH PROFESSIONALS
66
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (THE CSIT_TEX)
67
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA (PUTRA ARCHITECTURE SUMMER SCHOOL 2 (PASS 2.0).
68
FAKULTI REKABENTUK DAN SENIBINA (PUTRA ARCHITECTURE SUMMER SCHOOL 5 (PASS 5.0)
69
FAKULTI PENGAJIAN ALAM SEKITAR (FUN WITH NATURE)
70
PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA (MALAYSIA: LANGUAGE AND CULTURAL ENGAGEMENT (MyLACE)
71
FAKULTI SAINS (PUTRA BIOXPLORE: DISCOVERING NATURE A JOURNEY OF 700 MILES IN 7 DAYS)
72
ISS 2019: AN INTERACTIVE MULTICULTURAL JOURNEY THROUGH BIODIVERSITY

BUKU PANDUAN PELAJAR
73
BUKU PANDUAN PELAJAR 2019
Pusat Antarabangsa (i-PUTRA)
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603-9769 7972
-
B1566566003