JALINAN GLOBAL | Pusat Antarabangsa (i-PUTRA)

» JALINAN GLOBAL

JALINAN GLOBAL

Seksyen Jalinan Global sentiasa sedia untuk membantu fakulti, pusat, universiti dan entiti luar dalam urusan rangkaian kerjasama seperti LOI/MoU/MoA bagi pertukaran pelajar. Selain itu, seksyen ini turut menyediakan perkhidmatan mengkoordinasi projek-projek antarabangsa (custom-made project). 

Skop:

  1. Rangkaian kerjasama antarabangsa.
  2. Mengkoordinasi projek khas.
  3. Membantu delegasi antarabangsa dalam rangka lawatan ke UPM.

UPM mempunyai rangkaian kolaborasi dengan pelbagai institusi dan agensi di seluruh dunia seperti...selanjutnya...
Seksyen Jalinan Global turut memberi perkhidmatan dalam mengurus (seketariat) bagi projek - projek...selanjutnya...
Seksyen Jalinan Global menguruskan beberapa projek....selanjutnya...
B1566568800